“Mały Zuch” ożywia ponadczasową buddyjską mądrość Szantidewy oraz uczy, jak rozbudzić w sobie pragnienie działania dla pożytku innych - mieć wielkie serce, odwagę, życzliwość i hojność. Jest to bogato ilustrowane i przyjazne wprowadzenie do „Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy” dedykowane dzieciom i ich rodzicom.

Mały zuch: Buddyjska mądrość dla dzieci

6,50€Price
Language
 • W oparciu o tekst Szantidewy

  “Przewodnik na ścieżce Bodhisattwy”

  Tekst i ilustracje Alicja Żmigrodzka

  Redakcja i korekta Ewa Konarowska, Jan Szlagowski

  Opracowanie graficzne Rron Bajri

  Ta książka powstała dzięki wsparciu

  Dzongsara Khyentse Rinpocze, Jamesa Low i Fundacji Khyentse.

  Copyright © 2020 Alicja Żmigrodzka

  Wszelkie prawa zastrzeżone

 • Standard shipping: 7-14 days. Exact shipping cost to your country will be calculated when placing your order. Please note that due to COVID-19, you may experience longer than normal transit times for your order.

About

Join our newsletter

0