“Mały Zuch” ożywia ponadczasową buddyjską mądrość Szantidewy oraz uczy, jak rozbudzić w sobie pragnienie działania dla pożytku innych - mieć wielkie serce, odwagę, życzliwość i hojność. Jest to bogato ilustrowane i przyjazne wprowadzenie do „Przewodnika na ścieżce Bodhisattwy” dedykowane dzieciom i ich rodzicom.

Mały zuch: Buddyjska mądrość dla dzieci

5,45€Price

    About

    Join our newsletter

    0